Om Idéforum

Idéforum Skellefteå – nätverket för uppfinnare och innovatörer.

Vi vill skapa bra miljöer för bra idéer. Föreningen hjälper, genom Innovation Västerbotten, till att kommersialisera uppfinningar och bidrar på så sätt till att skapa sysselsättning och utveckling i både nya och befintliga företag.

Vi ansvarar för lokala föreningsaktiviteter som studiebesök, utbildning och medlemsträffar. Närmare 100 uppfinnare och innovatörer finns med som medlemmar i Idéforum och bidrar med sin kompetens, erfarenhet och sina kontaktnät för att hjälpa kollegor.

Idéforum Skellefteå äger Innovation Västerbotten som verkställer och ansvarar för projekt initierade av Idéforum Skellefteå. Där sker mycket av den dagliga verksamheten och all professionell rådgivning sker genom Innovation Västerbotten.

Vill du bli medlem?

Som medlem i Idéforum Skellefteå betalar du en årsavgift på 340 kr (2020). I avgiften ingår då också, förutom ovanstående föreningsaktiviteter och tillgång till vårt nätverk, medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen.

Vill du bli medlem skicka ett mail och ange namn, adress, telefonnummer och mailadress. Du hittar också på facebook, Idéforum Skellefteå | Facebook där du också kan skicka direktmeddelanden. Välkommen!